DropDownMenu

Oldtiden
Fra Henrik Thrame,Århus Universitet(www.danamrkshistorien.dk)
Oldtiden, eller forhistorisk tid, dækker danmarkshistoriens længste forløb. Dansk forhistorie er absurd, hvis den alene ses inden for de nuværende grænser; i oldtiden hørte landskaber som Skåne og Slesvig, og ofte langt videre regioner, med til samme kulturområde som nutidens Danmark. Områdets rolle i den europæiske kulturudvikling er præget af geografien og kommunikationsmidlerne gennem tiden. Indvandring i større stil var forudsætningen til at begynde med, men senere viser den materielle kultur kontinuitet, selv danernes komme i 4. århundrede e. Kr. tegner sig ikke som en invasion.
Den danske arkæolog Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) opdelte i sit banebrydende værk Ledetraad til nordisk Oldkyndighed (1836) oldtiden i sten- bronze- og jernalder, defineret af råmaterialet til de skærende redskaber. Denne simple teknologiske model er siden udbygget og fininddelt, så perioder på 100 år eller mindre i de bedste tilfælde kan anvendes. Til kronologi bruges arkæologiske/historiske metoder og naturvidenskabelige – kulstof 14, iskerner, dendrologi mv. DNA-isotoper og andre biologiske analyser har et enormt potentiale, men kan normalt ikke bruges pga. af nedbrydningen i jorden.