Metalbestemmelse


DropDownMenu

Metalbestemmelse

Metalbestemmelse kan udføres tilnærmelsesvis ved at benytte Archimedes lov, der jo siger at et legeme taber lige meget i vægt, som den fortrængte vædske vejer.
Metoden er rimelig sikker forudsat at:
1. Genstanden skal være tilpads stor.
2. Den må ikke indeholde hulrum
3. Genstanden skal være rent og ikke indeholde andre materialer end det metal, man ønsker at bestemme.
4. Vægten skal måle rimelig nøjagtig. Hvis man skal bestemme en genstand, som vejer 10 g, skal vægten måle med en nøjagtighed på 0,01 g.Hvis man derimod skal måle på en genstand som vejer 1 kg, behøver vægten kun at måle med en nøjagtighed på 1 g.

Som vædske kan anvendes vand fra vandhanen, hvis vandet ikke er særlig salt-eller kalkholdigt. Vandet skal opvarmes til stuetemperatur, idet vandets massefylde aftager ved stigende temperatur. Ved stuetemperatur er vandets massefylde 0,998 g/cm3. Bedst er dog destilleret vand eller opsamlet regnvand.
Massefylden bestemmes v.h.a. formlen:
massefylde = p.V/(V-v)
hvor V er den normale vægt af genstanden
v er vægten af den nedsænkede genstand
p er vandet massefylde

Hvis man anvender vand ved stuetemperatur er p lig med 0,998 g/cm3 - altså tæt på 1 g/cm3, kan ligningen simplificeres til:
massefylde=V/V-v)Opstilling til metalbestemmelse


Metode:
På figuren til venstre ses, at genstanden ophænges i en tynd tråd, der igen er fastgjort i en ståltrådsbøjle, som omslutter hele vægten, der står på en vandret bræt.
Man starter med at veje genstanden, som som omtalt skal være rent og tørt
Derefter anbringer man bøjlen omkring vægten samt snøren der anvendes til at fastholde genstanden,når denne nedsænkes i vandet. Vær påpasselig med at bøjlen kun berører oversiden af vægten.
Derpå nulstilles vægten og genstanden fastgøres til tråden og nedsænkes i vandet.
Den reducerede vægt aflæses.
Ud fra de aflæste værdier kan genstandens massefylde bestemmes
Metallets art afgøres ved at sammenligne det fundne tal med værdierne i nedenstående skema over forskellige metallers massefylde.

Massefylde g/cm3
Platin 21,45
guld 19,3
Finguld 19,3
Guld 22k 17,7
Hvidguld 18k 16,5
Guld 18k 15,4
Hvidguld 14k 14,5
Guld 14k 12,89
Guld 9k 11
Guld 8k 10,7
Bly 11,34
Sølv 10,3
Finsølv 10,6
Sølv Sterling 10,4
Sølv Tretårnet 10,3
Møntsølv 10,3
Kobber 8,95
Kobber-Nikkel 8,94 Cu 75% Ni 25%
Nikkel 8,9
Bronze 8,85
Nysølv 8,7
Aluminiumsbronze 8,57 CU92% Al6% Ni2%
Messing 8,55
Rustfrit stål 8,03
Jern 7,88
Stål 7,82
Støbejern 7,6
Tin 7,3
Zink 7,13
Aluminium 2,7