DropDownMenu

Egne detektorfund


I 2015 blev det kun til få timers søgning.Jeg fandt en blykugle,nogle knapper og fingerbøl og en lille hestefigur i bronze.Hestefiguren er fundet på en mark ved Gl.Egå Den er indleveret til Moesgård Museum, som videresender den til Nationalmuseet til videre bedømmelse


Fund1-hest


Fund1-hest bagside
Diverse andre fund