DropDownMenu


Der er flere formål med hjemmesiden - formål der med tiden formentlig vil blive udvidet. Det er primært hensigten at kunne vise andres og egne detektorfund.Jeg er medlem af Østjydske Amatør Arkæologer, Detecting People, Midtjydsk Detektor Forening og Aros Detektor Gruppe, hvorfor aktiviteter via disse foreninger og grupper også vil blive omtalt. Endvidere at gennemgå de regler,som Nationalmuseet og andre museer har angivet for håndtering af detektorsøgning ,danefæ m.v. Desuden at vise fotos af berømte arkæologiske fund og tilføje beskrivelse af fundene. Endelig at omtale særlige perioder af vores forfædres historie.
Hovedparten af indholdet er kopieret fra diverse hjemmesider.Hjemmesiden og forfattere er så vidt mulig angivet.
Hjemmesiden fremtræder noget ustruktureret, fordi den er udbygget gradvis og fordi den primært er udarbejdet med det formål at indsamle viden til eget brug om fortiden set fra et arkæologisk synspunkt.
Aksel FaberTrack Visits On Each page
Counter